Weather (state,county)

♥ Heere Jawaherat se Qeemti Baten ♥

✦.....✿.....♥ Heere Jawaherat se Qeemti Baten ♥.....✿.....✦

● Jo Dosti chahta hai, us ke liye "Allah" se dosti kafi hai.
● Jo peshwa aur Muqtada chahta hai, us ke liye "Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam" ki Iqteda kafi hai.
● Jo Unsiyat (mohabbat) aur Qalbi talluq chahta hai, us ke liye "Quran" kafi hai.
● Jo Maaldari chahta hai, us ke liye "Qina’at" kafi hai.
● Jo Nasihat hasil karna chahta hai, us ke liye "Mout" kafi hai.

◈ Muqtada - Wo shaks jis ki log Pairwi karen, Rahnuma.
◈ Qina’at - Thodi cheez par khush rahna, Jo mil jaye us par Razi rahna.
Powered by Blogger.