Weather (state,county)

♥ Miswak Karne ke Fawayed ♥

✦..........♥ Miswak Karne ke Fawayed ♥..........✦

❶ RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ki Mubarak Sunnat hai.
❷ Muh ki Safayi ka zariya hai.
❸ Balgham ka khatima karti hai.
❹ Nigah taiz karti hai.
❺ Aawaz saaf karti hai.
❻ Medah ki islah karti hai.
❼ Hazima behtar banati hai.
❽ Tilawat aur Zikr o Azkar mein Nishat o Taazgi paida karti hai.
❾ Naame Aa’mal mein Nekiyon ko badhati hai.
➓ Allah ki Raza aur Iman par khatime ka sabab hai.
Powered by Blogger.