Weather (state,county)

Quwwate Baazu par Etemad

✦........✔ Quwwate Baazu par Etemad ✔.......✦

●◗► Shaakh par baitha parindah kabhi shakh ki kamzori se nahi darta, Kyun ke use apni Quwwate Baazu aur paron par Etemad hota hai.

► Isi tarah kisi ki Baisakhiyon par bharosa karne ke bajaye apne andar Khud Etemadi paida karo aur apni Quwwate bazu par jina sikho, na kisi se Toqiaat (ummiden) bandho aur na kisi se koi gila karo.
Powered by Blogger.